• Bettna

  Bettna

  Bettna är en tätort och tidigare stationssamhälle i Flens kommun i Södermanlands län i Bettna socken. Platsen var förr en viktig handelsort och har varit en egen kommun, Bettna landskommun, och ligger i en gammal odlingsbygd med talrika fornlämningar.

 • Köping

  Köping

  Vid Köping har en gammal handelsplats legat. Den nämns första gången i en urkund av år 1257, då det hölls ett biskopsmöte på platsen. Som stad är Köping känd sedan 1349 då dess stadssigill åberopas i ett brev.

 • Sparreholm

  Sparreholm

  Orten har vuxit upp runt järnvägsstationen vid västra stambanan (som öppnades 1862) Viktiga förutsättningar för Sparreholms framväxt var järnvägen och träindustrin.

 • Stockholm

  Stockholm

  Kungsholmen är en ö i Mälaren i södra Uppland. Kungsholmen ligger i Stockholms innerstad, norr om Riddarfjärden. Ön är uppdelad i fem stadsdelar: Kungsholmen, Marieberg, Fredhäll, Kristineberg och Stadshagen. Den utgör huvuddelen av stadsdelsområdet Kungsholmen, som även innefattar Essingeöarna.

 • Torshälla

  Torshälla

  Torshälla utgör en kommundel i Eskilstuna kommun, och var före 1971 Torshälla stad. Orten är känd för sin stålindustri vid Nyby bruk och sin gamla småstadsbebyggelse.


Aktuellt